ΕCO-ENERGY

 

Αντλίες θερμότητας

antlies-thermotitas αντλιες θερμοτητας

 

Η γεωθερμική αντλία θερμότητας μεταφέρει θερμότητα, η οποία προέρχεται από τα επιφανειακά στρωματά της γης (που η θερμοκρασία παραμένει σχεδόν σταθερή σε όλη τη διάρκεια του έτους) πολύ απλά στο σπίτι σας. Και αυτό πολύ οικονομικά, λόγω του ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας είναι δωρεάν από τη φύση.

 

 

 

 

 

Ηλιοθερμία

iliothermiaΗ ηλιοθερμία είναι η μέθοδος με την οποία αξιοποιείται η ηλιακή ενέργεια για χρήση στην εγκατάσταση θέρμανσης. Στις οικιακές εφαρμογές θέρμανσης το μέσο μεταφοράς θερμότητας είναι το νερό, το οποίο θερμαίνεται με την καύση πετρελαίου ή φυσικού αερίου και κυκλοφορεί στα θερμαντικά σώματα ή τη θέρμανση δαπέδου. Το νερό της θέρμανσης μπορεί να θερμανθεί μέσω της ηλιακής ενέργειας κατά μεγάλο ποσοστό ανάλογα με την εγκατάσταση, με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση του καταναλισκόμενου καυσίμου. Ειδικά στην Ελλάδα, όπου υπάρχει έντονη ηλιακή ακτινοβολία ακόμα και τους χειμερινούς μήνες, η εφαρμογή της ηλιοθερμίας είναι πολύ αποδοτική. Οι ηλιοθερμικές εγκαταστάσεις έχουν ήδη πολύ ανεπτυγμένη εφαρμογή ακόμα και στις χώρες της βόρειας Ευρώπης, όπου η ηλιακή ακτινοβολία είναι σημαντικά χαμηλότερη από ό,τι στην Ελλάδα, με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Η βασική αρχή ενός ηλιοθερμικού συστήματος είναι ότι εγκαθίσταται και λειτουργεί συνεισφέροντας στη θέρμανση με χρήση άλλων καυσίμων (της βασικής εγκατάστασης) και όχι καταργώντας την. Ο βαθμός συνεισφοράς και κατ’ επέκταση μείωσης της χρήσης καυσίμων εξαρτάται από το μέγεθος της εγκατάστασης, τη γεωγραφική θέση και άλλους παράγοντες.

Η εταιρία Χρήστος Νάτσιος αναλαμβάνει

την μελέτη μια σωστή εγκατάσταση οικολογικών πηγών ενέργειας τα πλεονεκτήματα των οποίων είναι:

  1. Εξοικονόμηση καυσίμου
  2. Μείωση ρύπων
  3. Μειωμένη συντήρηση
  4. Πολύ γρήγορη απόσβεση της επένδυσης
  5. Αισθητικό αποτέλεσμα
  6. Δεν καταργείται το υπάρχον σύστημα θέρμανσης