Αλλαγή μποϊλερ με αναμονές για ηλιακό

Αλλαγή μποϊλερ με αναμονές για ηλιακό